مقالات و پایان نامه ها

b (4271)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبانهاي خارجي پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي عنوان: سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4272)

معاونت پژوهش و فناوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4273)

( دانشگاه آزاد اسلامي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني “M.A” گرايش : بازاريابي بين الملل موضوع: بررسي ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تاثير آن بر تمايل مشتريان به پذيرش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4274)

( دانشگاه آزاد اسلامي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني “M.A” گرايش : بازاريابي بين الملل موضوع: بررسي ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تاثير آن بر تمايل مشتريان به پذيرش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4275)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) عنوان: مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي استاد راهنما: دکتر جليل قنواتي استاد مشاور: دکتر ابراهيم عبدي پور نگارش: ابراهيم جلاليان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4269)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش بين الملل عنوان : حق برکاردرنظام حقوقي ايران و بين المللي رشته حقوق گرايش بين الملل استاد راهنما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4259)

دانشکده شيعه‌شناسي رشته فرق تشيع بررسي تاريخ تشيع در گيلان و ديلمان (از آغاز تا پيدايش آل‌کيا) استاد راهنما: سيد علي موسوي‌نژاد استاد مشاور: نعمت الله صفري فروشاني دانشجو: سيد اکبر موسوي تنياني زمستان 1391 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4270)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبانهاي خارجي پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي عنوان: سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4260)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي (M.A) عنوان: سيماي ادبي خطبه هاي 197 تا 219 نهج البلاغه استاد راهنما: جناب آقاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4261)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش: مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني عنوان: ” مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و Read more…

By 92, ago